Rozkryli jsme zmanipulované zakázky na Praze 14 a podali trestní oznámení

Trestní oznamení

Prosadili jsme, aby Kontrolní výbor Prahy 14 byl obsazený opozicí, a nikoliv pouze vládnoucí koalicí. Byli tací, kteří se nám smáli a úlohu kontrolního výboru zlehčovali. Tvrdili, že kontrolní výbor nemá téměř žádné pravomoce a nic nevyšetří – hlavně ne za pár měsíců, které chybějí do voleb. My v NAŠÍ Čtrnáctce se ale výzev nebojíme. Rozhodli jsme se pracovat ve výboru naplno, jak je naším zvykem. Za pouhé dva měsíce jsme rozkryli zmanipulované veřejné zakázky na rekuperace do škol na Praze 14 z roku 2019.

Mrzí nás, že jsme byli k práci v kontrolním výboru puštěni až takto pozdě. Nebylo reálně možné tato závažná zjištění odhalit dříve. Ačkoliv se může zdát, že se jedná o předvolební tah, není možné se zveřejněním čekat. Jelikož se jedná o zjištění z roku 2019, museli jsme okamžitě jednat, protože hrozí promlčení i takto závažného trestného činu. Občané musí vědět, co se na Praze 14 dělo za předchozího vedení radnice, a to bez ohledu na to, že je těsně před volbami.

O těchto zakázkách se dlouho na Praze 14 šuškalo, jako o příkladu manipulace a účelového vypsání veřejných zakázek. Po prostudování všech podkladů se ale z pouhé domněnky a šuškandy prokázalo, že tyto veřejné zakázky skutečně nebyly v pořádku. Nejde navíc jen o zjištění našeho výboru, zakázky shledalo zmanipulované i Ministerstvo životního prostředí, které na ní poskytlo dotace. Ministerstvo konstatovalo, že byl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek a že došlo k neoprávněnému zvýhodnění konkrétních dodavatelů, a tím pádem narušení hospodářské soutěže. Dotaci tedy na základě tohoto zjištění zkrátilo o necelých 5 milionů korun, které v rozpočtu Prahy 14 (zvláště v současné situaci) schází.

Pravomocné rozhodnutí o odebrání dotace (s vyznačenými důležitými pasážemi)

Dále citujeme ze schváleného usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva Prahy 14:

Kontrolní výbor po prostudování všech podkladů na svém zasedání dne 14. září konstatoval následující skutečnosti:

  • Uvedením konkrétních rekuperačních jednotek v zakázce byla omezena hospodářská soutěž, což s největší pravděpodobností vedlo k menšímu počtu podaných nabídek, které mohly být nabídnuty i za výrazně nižší cenu. Městské části Praha 14 tak mohla vzniknout značná škoda.
  • V rámci ex ante kontroly byly úřad i odpovědné osoby upozorněny Státním fondem životního prostředí, že uvedení konkrétních rekuperačních jednotek bude vést ke krácení dotace až do výše 25%, přesto bylo výběrové řízení vypsáno s obchodními názvy konkrétních výrobků a tedy v rozporu s výstupy z ex ante kontroly.
  • Uvedené konkrétní výrobky mají jediného výrobce na trhu a kontrolní výbor se ztotožňuje se závěry Ministerstva životního prostředí, že jejich uvedení do výběrového řízení výrazně omezilo hospodářskou soutěž a je pravděpodobné, že byl v této věci porušen zákon.
  • Jediná společnost, která nabídla alternativu k uvedeným rekuperačním jednotkám, byla z výběrového řízení vyřazena.
  • MČ Praha 14 hrozí tímto jednáním přímá škoda 4 746 600,91 Kč, což je částka, o kterou byly zkráceny poskytnuté dotace. Škoda ale pravděpodobně vznikla i omezením hospodářské soutěže a také tím, že se v dalších výběrových řízeních již nepočítalo s dotacemi. Tyto domněnky je ale potřeba podrobněji prošetřit.
  • Se společností PMA tender s.r.o. (dnes LAWYA tender, s.r.o.), která zakázku pomáhala připravovat, nebyla dle vyjádření Městského úřadu Praha 14 uzavřena žádná písemná smlouva (vypracování podkladů k výběrovému řízení proběhlo na základě e-mailové nabídky a vystavení objednávky přímo toho času starostou Městské části Praha 14 Mgr. Radkem Vondrou).
  • Na základě prostudovaných podkladů se KV ZMČ domnívá, že celý průběh přípravy veřejné zakázky nese výrazné znaky účelného zmanipulování.

Kvůli nejasným smluvním vztahům může být také problém dovést k zodpovědnosti ke škodě případné viníky.

Vzhledem k výše uvedenému kontrolní komise uložila předsedkyni kontrolní komise Soně Tománkové podat oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu neznámým pachatelem.

Pro výše uvedená konstatování a usnesení hlasoval kontrolní výbor jednomyslně, a to včetně zástupce nominovaného za vládnoucí koalici. Celý zápis a usnesení z jednání je již k dispozici na webových stránkách MČ Praha 14, takže si ho můžete přečíst.

S pomocí právního zástupce jsme obratem vypracovali trestní oznámení a podali ho tento týden na Policii ČR. Další kroky jsou již na vyšetřovatelích a orgánech činných v trestním řízení.

K celé věci jsme vydali následující tiskovou zprávu:

NAŠE Čtrnácka bude i nadále všechny veřejné zakázky na Praze 14 bedlivě sledovat. Plníme náš slib, že budeme pracovat v zájmu občanů Prahy 14 a je jen na vás, zda budeme v naši práci moci pokračovat alespoň z opozičních lavic a nebo budeme moci nápravu dění ovlivňovat i přímo. My jsme na to připraveni.