Je Praha 14 přívětivá pro podnikatele?

Město pro byznys Praha 14

I přes vychloubání stávající i předchozí garnitury ohledně participace a podpory podnikatelům, je Praha 14 v tomto ohledu dle nezávislého průzkumu Město pro byznys, jedna z nejhorších vůbec. Tento průzkum hodnotí mnoho kritérií, včetně přístupu a komunikace radnice, což je věc, která netrápí jen podnikatele, ale nás všechny. A například v tomto ohledu je Praha 14 druhá nejhorší v celé Praze!

Kvalitní podnikatelské prostředí přitom pomůže nám všem.

My se této problematice věnujeme v samostatném bodě našeho programu – Čtrnáctka podnikavá. Našim cílem totiž je, aby Praha 14 byla dobré místo pro žití i podnikání a doufáme, že nám dáte v září šanci toto prosadit.

Zdroj výzkumu:
https://www.mestoprobyznys.cz/